Publicitate | Harta site | Contact

Spy Shop_logo_22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Premium Security_logo_nou

 

 

 

 

Gal Security_logo_portal

 

 

 

 

 

 

 

Eisol logo

 

RDIF logo 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 Power Solutions logo

 

Ultimele stiri

Camerele HiWatch de la Hikvision: fiabilitate si accesibilitate pentru securitat...
Camerele HiWatch de la Hikvision: fiabilitate si accesibilitate pentru securitatea casei tale

Intr-o lume tot mai digitalizata, supravegherea video devine esentiala pentru protejarea locuintelor [ ... ]

Argus 3 Ultra vs Argus 3 Pro: asemenari si diferente
Argus 3 Ultra vs Argus 3 Pro: asemenari si diferente

Odata cu evolutia tehnologiei cererea pentru solutii avansate de securitate pentru locuinte continua [ ... ]

Solutii inteligente pentru securitatea casei: Integrarea camerelor de supraveghe...
Solutii inteligente pentru securitatea casei: Integrarea camerelor de supraveghere in sistemele smart home

Odata cu tehnologia si cresterea preocuparilor legate de securitatea locuintelor, integrarea camerel [ ... ]

Gestionarea eficienta a retelelor profesionale: switch-uri Dahua administrate in...
Gestionarea eficienta a retelelor profesionale: switch-uri Dahua administrate in Cloud

Intr-o era a evolutiei tehnologice accelerate, in care schimbarile sunt la ordinea zilei, conectivit [ ... ]

Camerele Imou: Solutia eficienta si accesibila pentru securitatea rezidentiala
Camerele Imou: Solutia eficienta si accesibila pentru securitatea rezidentiala

Securitatea locuintei tale este o prioritate, iar alegerea unei solutii eficiente si accesibile poat [ ... ]

oferte-comerciale

KLAUS MEDIA si portalul www.securitatesiprotectie.ro nu isi asuma niciun fel de raspundere pentru continutul sau veridicitatea Anunturilor publicate, acestea revenind in sarcina Angajatorului / Comerciantului.

Pentru publicarea de oferte de angajare sau comerciale, va rugam sa ne contactati la: 0723.66.24.20; 0744.63.98.90 sau This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

adauga-anunt

Ultimele Interviuri

Legea nr. 40/2010

Legea nr. 40/2010 - privind modificarea si completarea Legii nr. 333/2003

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I. - Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 525 din 22 iulie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza asa cum urmeaza:
1. La articolul 20, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 20. - (1) Societatile specializate de paza si protectie sunt societati comerciale private care se constituie si functioneaza potrivit legislatiei comerciale si prevederilor prezentei legi, avand ca obiect de activitate paza obiectivelor, bunurilor sau valorilor, paza transporturilor de bunuri si valori, in conditii de maxima siguranta a acestora, precum si protectia persoanelor."
2. La articolul 20 alineatul (4), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) servicii de paza a transporturilor de bunuri si valori, precum si servicii de consultanta in domeniu;".
3. La articolul 20 alineatul (6), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(6) Prin servicii de paza a transporturilor de bunuri si valori se intelege:".
4. Titlul capitolului III se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"CAPITOLUL III
Paza transporturilor bunurilor si valorilor,
precum si a transporturilor cu caracter special"

5. La articolul 25, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 25. - (1) Paza transporturilor bunurilor si valorilor, constand in sume de bani, titluri de credite, cecuri sau alte inscrisuri de valoare, metale si pietre pretioase, se asigura cu mijloace de transport anume destinate si se realizeaza, dupa caz, cu jandarmi, personal propriu sau al unei societati specializate de paza si protectie, inarmati cu arme de foc, in conditiile legii.

(3) Paza transporturilor bunurilor si valorilor sau a produselor cu caracter special, aflate in tranzit pe teritoriul Romaniei, pe calea ferata ori rutiera, se asigura cu efective de jandarmi."
6. La articolul 26, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) De regula, transporturile de bunuri sau valori ori transporturile produselor cu caracter special se efectueaza pe timp de zi."
7. Articolul 27 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 27. - (1) Mijloacele auto destinate transportului bunurilor si valorilor sau celui cu caracter special, prevazute la art. 25, se doteaza cu dispozitive tehnice de paza, alarmare, monitorizare, localizare si supraveghere, destinate sa asigure securitatea persoanelor insotitoare, a bunurilor, a valorilor si produselor speciale transportate, si se echipeaza cu tehnica de comunicatii radio pe frecventele aprobate conform legii.
(2) In cazul transporturilor bunurilor si valorilor constand in valori stiintifice, tehnice, de cultura si arta sau al celor cu caracter special prevazute la art. 25 alin. (2), conducatorul unitatii asigura cel putin un echipaj de insotire pentru paza si protectia bunurilor sau a valorilor respective.
(3) Transportatorii de bunuri sau valori au obligatia monitorizarii permanente a derularii transporturilor si sesizarii de urgenta a politiei in caz de pericol.
(4) Cerintele minime pe care trebuie sa le indeplineasca mijloacele de transport prevazute la art. 25 alin. (1) si (2), pentru protectia personalului insotitor si a valorilor transportate, se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi."
8. Articolul 28 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 28. - (1) Conducatorii unitatilor care detin bunuri, valori, suporturi de stocare a documentelor, a datelor si informatiilor cu caracter secret de stat sunt obligati sa asigure paza, mijloacele mecano-fizice de protectie si sistemele de alarmare impotriva efractiei in locurile de pastrare, depozitare si manipulare a acestora, precum si in locurile unde se desfasoara activitati care au un asemenea caracter.
(2) Proiectele sistemelor de alarmare se avizeaza de Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti ori de inspectoratul de politie judetean pe raza caruia se afla obiectivul, sub aspectul respectarii cerintelor minime de securitate impotriva efractiei.
(3) Elementele de protectie mecano-fizice incorporate imobilelor destinate pastrarii, depozitarii si manipularii bunurilor si valorilor de orice fel trebuie sa fie rezistente la efractie, corespunzator gradului de siguranta impus de caracteristicile obiectivului pazit, in conformitate cu cerintele tehnice stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(4) In sensul prezentei legi, prin elemente de protectie mecano-fizice se intelege: ziduri, plase, blindaje, case de fier, seifuri, dulapuri metalice, geamuri si folie de protectie, grilaje, usi si incuietori.
(5) In sensul prezentei legi, prin sistem de alarmare impotriva efractiei se intelege ansamblul de echipamente electronice care poate fi compus din centrala de comanda si semnalizare optica si acustica, detectoare, butoane si pedale de panica, control de acces si televiziune cu circuit inchis cu posibilitati de inregistrare si stocare a imaginilor si datelor, corespunzator gradului de siguranta impus de caracteristicile obiectivului pazit.
(6) Instalarea, modificarea, inclusiv punerea in functiune a sistemelor de alarmare impotriva efractiei se avizeaza si se controleaza potrivit prevederilor alin. (2).
(7) Proiectele sistemelor de alarmare impotriva efractiei se intocmesc in mod obligatoriu pentru obiectivele care sunt supuse avizarii politiei, iar elaborarea acestora se face cu respectarea cerintelor tehnice minime stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi."
9. Articolele 29 si 31 se abroga.
10. La articolul 34, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 34. - (1) Persoanele fizice sau juridice pot desfasura activitati de proiectare, instalare, modificare sau intretinere a componentelor sau sistemelor de alarmare impotriva efractiei, numai pe baza licentei eliberate de Inspectoratul General al Politiei Romane, prelungita la fiecare 3 ani, si cu avizul prealabil al Serviciului Roman de Informatii, eliberat in termen de 30 de zile.

(3) Conducatorii persoanelor juridice, personalul tehnic al acestora si persoanele fizice care desfasoara activitatile prevazute la alin. (1) se avizeaza de inspectoratele de politie judetene sau de Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti pe raza carora/careia societatea isi are sediul, respectiv persoana fizica, domiciliul."
11. La articolul 34, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) Persoanele licentiate sau autorizate intr-unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European pot desfasura activitatile prevazute la alin. (1) si (3) dupa notificarea Inspectoratului General al Politiei Romane."
12. Articolul 40 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 40. - (1) Angajarea personalului cu atributii de paza sau garda de corp se face pe baza atestatului eliberat in conditiile prevazute la art. 41 si a certificatului de cazier judiciar.
(2) Conducatorii unitatilor prevazute la art. 2 alin. (1), care detin secrete de stat sau care desfasoara activitati de interes strategic, sunt obligati sa solicite si avizul Serviciului Roman de Informatii, pentru personalul angajat in vederea executarii serviciului de paza.
(3) Conducatorii unitatilor prevazute la art. 2 alin. (1) pot angaja pe durata determinata persoanele care indeplinesc conditiile prevazute la art. 39 lit. a)-c), dar nu mai mult de 3 luni si doar la prima angajare, cu scopul de a asigura perioada necesara pentru finalizarea procedurilor de angajare si de obtinere a atestatului profesional."
13. Articolul 41 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 41. - (1) Atestarea personalului pentru executarea activitatilor de paza a obiectivelor, bunurilor, valorilor si de garda de corp se face de catre Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau, dupa caz, de inspectoratul de politie judetean in raza caruia persoana isi are domiciliul sau resedinta, dupa absolvirea cursurilor de calificare profesionala de baza si promovarea examenului, pe baza documentelor care atesta indeplinirea conditiilor prevazute la art. 39 lit. a)-c).
(2) Atestatul eliberat potrivit alin. (1) acorda dreptul persoanei detinatoare de a practica ocupatia de baza in domeniul reglementat de prezenta lege.
(3) Ocupatiile care fac obiectul activitatilor de paza, tipul de formare profesionala necesar pentru practicarea acestor ocupatii si modelul atestatului se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(4) Pentru cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European, atestatul se poate elibera pe baza documentelor doveditoare, eliberate de autoritatile competente din statul de origine sau de provenienta, persoanelor care cunosc limba romana, scris si vorbit.
(5) Sunt exceptate de la obligatia obtinerii certificatului de absolvire a cursului de calificare profesionala persoanele care detin un certificat de competente profesionale, dobandit potrivit legii, si care fac dovada ca au avut calitatea de politist sau cadru militar ori au avut, pentru o perioada de cel putin un an, calitatea de soldat sau gradat voluntar."
14. Dupa articolul 41 se introduce un nou articol, articolul 41#1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 41#1. - (1) Formarea profesionala a personalului pentru executarea activitatilor de paza a obiectivelor, bunurilor, valorilor si de garda de corp se realizeaza prin furnizori de formare profesionala din sectorul public sau privat, autorizati in conditiile legii.
(2) Furnizorul de formare profesionala are obligatia de a aproba inscrierea la cursurile de calificare profesionala doar a persoanelor care fac dovada indeplinirii conditiilor prevazute la art. 39 lit. a)-c).
(3) Examenul de absolvire a cursurilor de calificare profesionala se sustine in fata unei comisii constituite potrivit dispozitiilor art. 29 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Din comisie trebuie sa faca parte si un reprezentant al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti sau, dupa caz, al inspectoratului de politie judetean in raza caruia furnizorul de formare profesionala isi are sediul.
(4) Tematica programelor de formare profesionala se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi."
15. La articolul 45, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Dotarea cu arme de foc a personalului de paza sau garda de corp se face numai dupa avizarea, dupa caz, de catre politie sau jandarmerie a planului de paza/protectie a obiectivului/persoanei ori a transportului de bunuri si valori speciale sau a produselor cu caracter special."
16. La articolul 55, literele e) si g) se abroga.
17. La articolul 56, literele a) si e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) asigura paza cu efective de jandarmi a obiectivelor, bunurilor si valorilor, precum si a transportului produselor cu caracter special, stabilite prin hotarare a Guvernului sau, dupa caz, prin ordin al ministrului administratiei si internelor, in conditiile prezentei legi;

e) organizeaza cursuri de calificare, in conditiile legii;".
18. La articolul 60, literele b), g) si h) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"b) neluarea masurilor prevazute la art. 25 si la art. 27 alin. (1)-(3);

g) nerespectarea prevederilor art. 24, art. 34 alin. (2), art. 40, art. 41#1 alin. (2) si art. 42;
h) instalarea de sisteme tehnice de alarma impotriva efractiei sau de componente ale acestora, cu incalcarea prevederilor art. 28 alin. (6) si (7), precum si nerespectarea prevederilor art. 30;".
19. La articolul 61, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"c) cu amenda de la 100 lei la 300 lei, contraventia prevazuta la lit. e)."
20. La articolul 61 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) Sanctiunea amenzii poate fi aplicata si persoanei juridice."
21. La articolul 63 alineatul (1), partea introductiva si litera a) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 63. - (1) Masura retragerii atestatului personalului de paza sau garzii de corp revine Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti sau, dupa caz, inspectoratului de politie judetean in raza caruia persoana isi are domiciliul ori resedinta si se ia in mod obligatoriu in urmatoarele situatii:
a) persoana a savarsit o infractiune in legatura cu serviciul sau o infractiune cu intentie;".
22. La articolul 63, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Masura retragerii atestatului se propune de agentul constatator sau de angajatorul care a sesizat ca personalul de paza sau garda de corp se afla in vreuna dintre situatiile prevazute la alin. (1) si se dispune de catre unitatea din care face parte agentul constatator, comunicandu-se acest lucru de indata angajatorului si persoanei sanctionate."
23. La articolul 63, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3#1), cu urmatorul cuprins:
"(3#1) Cererea de reprimire a atestatului se poate face dupa un an de la luarea masurii, cu exceptia situatiei in care instanta de judecata constata nevinovatia persoanei."
24. Articolul 69 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 69. - Normele metodologice de aplicare a prezentei legi se aproba prin hotarare a Guvernului."
Art. II. - Hotararea Guvernului prevazuta la art. 69 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare, se adopta in termen de 180 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
Art. III. - Prezenta lege a fost adoptata cu respectarea prevederilor Directivei 98/34/CE din 22 iunie 1998 a Parlamentului European si a Consiliului privind procedura pentru furnizarea de informatii in domeniul standardelor si reglementarilor tehnice, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L204 din 21 iulie 1998.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR PRESEDINTELE SENATULUI
ROBERTA ALMA ANASTASE MIRCEA-DAN GEOANA

Bucuresti, 9 martie 2010.
Nr. 40.

Ultimele articole

Anuarul Firmelor de Securitate 2023

AFS 2023_coperta1

Testimoniale

Dan Alistar, director general Alistar Security: “Portalului securitatesiprotectie.ro ii urez mult succes in promovarea industriei, in educarea publicului si in cresterea audientei.”

Valeria Bianu, consultant Sectia Comerciala a Ambasadei Suediei: "Dorim sa multumim si sa felicitam echipa Klaus Media Press pentru promptitudinea si profesionalismul cu care ne-au sprijinit in proiectul nostru! Speram ca acesta sa prinda viata si, astfel, sa avem ocazia sa colaboram impreuna cu echipa Klaus Media Press si pe mai departe! Felicitari, avem nevoie de profesionisti ca dvs!"

Mariana Morar, director Morar Paza si Protectie: "Anuarul Firmelor de Securitate si portalul www.securitatesiprotectie.ro sunt doua produse media utile si necesare pe piata de securitate privata din Romania"

Abonare la newsletter

Avem 11 vizitatori și niciun membru online