Publicitate | Harta site | Contact

Spy Shop_logo_22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Premium Security_logo_nou

 

 

 

 

Gal Security_logo_portal

 

 

 

 

 

 

 

Eisol logo

 

RDIF logo 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 Power Solutions logo

 

Ultimele stiri

Argus 3 Ultra vs Argus 3 Pro: asemenari si diferente
Argus 3 Ultra vs Argus 3 Pro: asemenari si diferente

Odata cu evolutia tehnologiei cererea pentru solutii avansate de securitate pentru locuinte continua [ ... ]

Solutii inteligente pentru securitatea casei: Integrarea camerelor de supraveghe...
Solutii inteligente pentru securitatea casei: Integrarea camerelor de supraveghere in sistemele smart home

Odata cu tehnologia si cresterea preocuparilor legate de securitatea locuintelor, integrarea camerel [ ... ]

Gestionarea eficienta a retelelor profesionale: switch-uri Dahua administrate in...
Gestionarea eficienta a retelelor profesionale: switch-uri Dahua administrate in Cloud

Intr-o era a evolutiei tehnologice accelerate, in care schimbarile sunt la ordinea zilei, conectivit [ ... ]

Camerele Imou: Solutia eficienta si accesibila pentru securitatea rezidentiala
Camerele Imou: Solutia eficienta si accesibila pentru securitatea rezidentiala

Securitatea locuintei tale este o prioritate, iar alegerea unei solutii eficiente si accesibile poat [ ... ]

Camera de supraveghere Dahua WizSense TiOC Duo - alegerea ideala pentru securita...
Camera de supraveghere Dahua WizSense TiOC Duo - alegerea ideala pentru securitatea proprietatilor

Intr-o era caracterizata de avansuri tehnologice rapide, unde siguranta devine o prioritate, domeniu [ ... ]

oferte-comerciale

KLAUS MEDIA si portalul www.securitatesiprotectie.ro nu isi asuma niciun fel de raspundere pentru continutul sau veridicitatea Anunturilor publicate, acestea revenind in sarcina Angajatorului / Comerciantului.

Pentru publicarea de oferte de angajare sau comerciale, va rugam sa ne contactati la: 0723.66.24.20; 0744.63.98.90 sau This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

adauga-anunt

Ultimele Interviuri

Legea nr 333

 Lege nr. 333/2003 din 08/07/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

 Text actualizat la data de 12.03.2010. Actul include modificarile din urmatoarele acte: 

 - O.U.G. nr. 16/2005 

 - Legea nr. 9/2007. 

 - Legea nr. 40/2010 publicata în MOF nr. 153 din 09/03/2010. 

  

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

  

CAPITOLUL I

 

Dispozitii generale 

 

Art. 1. - (1) Paza si protectia sunt activitati desfasurate prin forte si mijloace specifice, în scopul asigurarii sigurantei obiectivelor, bunurilor si valorilor împotriva oricaror actiuni ilicite care lezeaza dreptul de proprietate, existenta materiala a acestora, precum si a protejarii persoanelor împotriva oricaror acte ostile care le pot periclita viata, integritatea fizica sau sanatatea.

 

(2) Paza si protectia se realizeaza prin forte si mijloace militare sau civile, de catre institutiile specializate ale autoritatilor administratiei publice, sau în regim privat, de catre proprietarii sau detinatorii obiectivelor, bunurilor sau valorilor, precum si de catre societatile specializate de paza si protectie.

 

Art. 2. - (1) Ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, regiile autonome, companiile si societatile nationale, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile comerciale, indiferent de natura capitalului social, cat si alte organizatii care detin bunuri ori valori cu orice titlu, denumite în prezenta lege unitati, sunt obligate sa asigure paza acestora.

 

(2) Persoanele fizice pot apela pentru protectia personala la serviciile unor societati specializate de paza si protectie, în conditiile prezentei legi.

 

Art. 3. - (1) În functie de importanta, specificul si valoarea bunurilor pe care le detin, conducatorii unitatilor prevazute la art. 2 alin. (1), cu sprijinul de specialitate al politiei, pentru sistemele civile de paza, sau al jandarmeriei, pentru cele militare, stabilesc modalitati concrete de organizare si de executare a pazei, dupa caz, cu efective de jandarmi, paza cu gardieni publici, paza proprie sau paza prin societati specializate.

 

(2) Unitatile grupate pe un anumit spatiu pot organiza, cu avizul politiei, paza în comun cu gardieni publici, paza proprie sau prin societatile specializate de paza. Conducatorii acestor unitati stabilesc forma de paza, obligatiile si raspunderile fiecarui beneficiar, inclusiv cele privind întocmirea planului de paza.

 

(3) La unitatile unde nu este posibila realizarea unui sistem de paza organizat, conducatorii acestora sunt obligati sa execute împrejmuiri, grilaje, obloane, încuietori sigure, iluminat de securitate, sisteme de alarma sau alte asemenea mijloace necesare asigurarii pazei si integritatii bunurilor.

 

(4) Protectia demnitarilor romani si a celor straini pe timpul sederii în Romania, a familiilor acestora, paza sediilor de lucru si a resedintelor acestora se asigura de Serviciul de Protectie si Paza, conform atributiilor prevazute în legea speciala de organizare si functionare a acestuia.

 

(5) Protectia magistratilor, a politistilor si jandarmilor, precum si a membrilor de familie ai acestora, în cazurile în care viata, integritatea corporala sau avutul acestor persoane sunt supuse unor amenintari, se asigura de Ministerul de Interne*), potrivit legii.

 

___________

 

*) Conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2003, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 464 din 29 iunie 2003, noua denumire a ministerului este Ministerul Administratiei si Internelor.

 

Art. 4. - Raspunderea pentru luarea masurilor de asigurare a pazei bunurilor si valorilor detinute cu orice titlu revine conducatorilor unitatilor prevazute la art. 2 alin. (1).

 

Art. 5. - (1) Paza se organizeaza si se efectueaza potrivit planului de paza, întocmit de unitatea ale carei bunuri sau valori se pazesc, cu avizul de specialitate al politiei. Acest aviz este obligatoriu pentru fiecare caz de modificare a planului de paza.

 

(2) Pentru unitatile la care paza se asigura cu efective de jandarmi, avizul politiei nu este obligatoriu.

 

(3) Prin planul de paza se stabilesc în principal: caracteristicile obiectivului pazit, în zona respectiva, numarul de posturi si amplasarea acestora, necesarul de personal pentru paza, amenajarile, instalatiile si mijloacele tehnice de paza si de alarmare, consemnul posturilor, legatura si cooperarea cu alte organe cu atributii de paza a obiectivelor, bunurilor, valorilor si persoanelor si modul de actiune în diferite situatii. De asemenea, vor fi prevazute si regulile de acces, potrivit dispozitiilor conducatorului unitatii, precum si documentele specifice serviciului de paza.

 

(4) În cazul unitatilor în care paza se asigura cu efective ale jandarmeriei, ale societatilor specializate de paza si protectie, ale gardienilor publici sau combinat, întocmirea planului de paza se face de catre conducatorii unitatilor beneficiare împreuna cu comandantii/sefii acestor efective.

 

(5) Documentele specifice necesare executarii si evidentei serviciului de paza, cu exceptia celui executat cu efective de jandarmi, si modelele acestora se stabilesc prin hotarare a Guvernului. 

 

CAPITOLUL II

Formele de paza 


SECTIUNEA 1

Paza cu efective de jandarmi 

Art. 6. - (1) Paza obiectivelor de importanta deosebita pentru apararea tarii, activitatea statului, economie, stiinta, cultura si arta, ale unor institutii din domeniul financiar-bancar, a localurilor misiunilor diplomatice sau ale unor agentii si reprezentante economice straine, a sediilor unor organizatii internationale, precum si a transporturilor valorilor deosebite sau speciale se asigura cu efective de jandarmi. 

 

(2) Paza cu efective de jandarmi se poate asigura si la sediile unor organisme internationale care desfasoara activitati pe teritoriul tarii, la cererea expresa a acestora, adresata Guvernului Romaniei.

 

(3) Unitatile bugetare si sediile misiunilor diplomatice, precum si unitatile de interes strategic care detin instalatii ori obiective de o deosebita importanta nationala, beneficiare de paza cu efective de jandarmi, care sunt exceptate de la plata, se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

 

(4) Obiectivele de importanta deosebita care nu sunt asigurate cu paza militara în timp de pace si se iau în paza, la mobilizare, de catre Jandarmeria Romana se stabilesc, din timp de pace, prin hotarare a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii si se aproba, la declararea mobilizarii, prin hotarare a Guvernului.

 

(5) Obiectivele si valorile prevazute la alin. (1) si (2), precum si personalul, mijloacele materiale si financiare necesare asigurarii pazei cu efective de jandarmi se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

 

(6) La solicitarea persoanelor fizice sau juridice, în situatii care nu sufera amanare, la propunerea comandantului Jandarmeriei Romane, ministrul de interne poate aproba asigurarea temporara a pazei cu efective de jandarmi a unor obiective, bunuri, valori si transporturi speciale, altele decat cele prevazute la alin. (1) si (2).

 

(7) Prin situatii care nu sufera amanare se întelege starile de fapt caracterizate prin tensiuni interne, acte de dezordine si tulburarea grava a ordinii publice, dezastre, furturi frecvente din proprietatea publica sau privata, care impun luarea de îndata sub paza cu efective de jandarmi a unor obiective, amplasamente, suprafete de teren, altele decat cele prevazute la alin. (1) si (2), precum si situatiile în care organele de stat cu atributii în domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale, în caz de pericol iminent, solicita expres aceasta interventie.

 

(8) Paza cu efective de jandarmi, aprobata în conditiile alin. (6), se ridica dupa încetarea situatiei deosebite care a impus instituirea acesteia.

 

(9) Ridicarea pazei cu efective de jandarmi se realizeaza, de regula, prin hotarare a Guvernului, în cazurile prevazute la alin. (1) si (2), respectiv prin ordin al ministrului de interne, la propunerea comandantului Jandarmeriei Romane, în toate situatiile în care beneficiarii pazei, indiferent de modalitatea prin care a fost instituita aceasta, nu respecta obligatiile prevazute de lege sau cele contractuale, refuza încheierea ori reactualizarea contractului.

 

(10) Ridicarea pazei de la obiectivele asigurate cu efective de jandarmi se poate face în termen de 60 de zile de la atentionarea în scris a conducatorilor acestora, prin ordin al ministrului de interne, la propunerea comandantului Jandarmeriei Romane.

 

(11) În situatia în care unitatile carora li s-a prevazut prin acte normative asigurarea pazei cu efective de jandarmi îsi schimba, îsi restrang sau îsi înceteaza activitatea ori renunta la aceasta forma de paza, prin hotarare a Guvernului de ridicare a pazei, se vor stabili si modalitatile de redistribuire a efectivelor disponibilizate si a alocatiilor bugetare aprobate în acest sens.

 

(12) Instalarea pazei se va face numai dupa asigurarea de catre beneficiarul serviciului de paza a conditiilor stabilite prin contractul încheiat cu unitatea de jandarmi si prin planul de paza întocmit.

 

Art. 7. - (1) Unitatile care beneficiaza de paza cu efective de jandarmi încheie contracte de prestari de servicii cu unitatile de jandarmi, la nivelul esalonului care are organ financiar propriu.

 

(2) Serviciul de paza cu efective de jandarmi se efectueaza contra cost, pe baza tarifelor stabilite de Ministerul de Interne, potrivit legii.

 

(3) Serviciul de paza se poate efectua si în conditiile în care, în contrapartida, beneficiarul prestarilor de servicii ofera, la randul sau, bunuri sau servicii, daca acestea sunt necesare Jandarmeriei Romane.

 

(4) Conditiile efectuarii serviciului de paza, conform alin. (3), se stabilesc prin hotarare a Guvernului, în termen de 60 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi.

 

(5) Veniturile realizate din paza si prestarea altor servicii, organizate si executate, potrivit legii, de unitatile de jandarmi se retin integral de catre acestea ca venituri extrabugetare cu titlu permanent, care vor fi utilizate pentru acoperirea unor cheltuieli curente si de capital.

 

Art. 8. - (1) Paza cu efective de jandarmi se organizeaza si se executa potrivit planului de paza, cu respectarea prevederilor art. 5.

 

(2) Efectivele de jandarmi care asigura paza la obiective cu grad sporit de dificultate vor beneficia de aceleasi sporuri pentru conditii periculoase, vatamatoare sau grele de munca, dupa caz, ca si personalul din obiectivul respectiv.

 

Art. 9. - În unitatile unde, concomitent cu paza asigurata cu efective de jandarmi, functioneaza si paza proprie, cu gardieni publici sau prin societati specializate de paza si protectie, acestea se vor integra, din punct de vedere operativ, în sistemul unic de paza realizat si condus de catre jandarmerie.

Download Lege Completa PDF


Ultimele articole

Anuarul Firmelor de Securitate 2023

AFS 2023_coperta1

Testimoniale

Dan Alistar, director general Alistar Security: “Portalului securitatesiprotectie.ro ii urez mult succes in promovarea industriei, in educarea publicului si in cresterea audientei.”

Valeria Bianu, consultant Sectia Comerciala a Ambasadei Suediei: "Dorim sa multumim si sa felicitam echipa Klaus Media Press pentru promptitudinea si profesionalismul cu care ne-au sprijinit in proiectul nostru! Speram ca acesta sa prinda viata si, astfel, sa avem ocazia sa colaboram impreuna cu echipa Klaus Media Press si pe mai departe! Felicitari, avem nevoie de profesionisti ca dvs!"

Mariana Morar, director Morar Paza si Protectie: "Anuarul Firmelor de Securitate si portalul www.securitatesiprotectie.ro sunt doua produse media utile si necesare pe piata de securitate privata din Romania"

Abonare la newsletter

Avem 9 vizitatori și niciun membru online